Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków 2016

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 15.06.2016 09:00

zakończona

Prelegent

Rejestracja zakończona 31.05.2016 23:00

zakończona

Opis wydarzenia

Dzień otwarty Klastra LifeScience Kraków ma na celu pokazanie strategii, potencjału i działań inicjatywy klastrowej w kontekście inteligentnej specjalizacji Małopolski – Nauki o Życiu. Najlepszym sposobem przedstawienia dziedziny Nauki o Życiu jest przedstawienie liderów i ich działań oraz pokazanie ciekawych projektów i wydarzeń.

Adresatami imprezy są zarówno aktualni Partnerzy Klastra, jak również inne podmioty sektora nauki, biznesu i zdrowia z Regionu i okolic, zainteresowane innowacjami dla „Zdrowia i Jakości Życia”.

- Dla pierwszych jest to okazja do zaprezentowania swojej pozycji, działań lub oferty w obszarze innowacji – w szczególności w odniesieniu do strategicznych kierunków inteligentnej specjalizacji Regionu. To również okazja do poznania pełnej oferty korzyści i do zwiększenia swojego zaangażowania we wspólną inicjatywę.
- Dla drugich, nie będących (jeszcze) partnerami Klastra, Dzień otwarty to możliwość poznania założeń i celów koncepcji inteligentnej specjalizacji, w tym programów wspierających działalność innowacyjną i przedsiębiorczą w tej dziedzinie.

Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków jest okazją do spotkania Partnerów i sympatyków Klastra. Daje możliwość poznania oferty członków Klastra i nawiązania z nimi kontaktów. Partnerom daje szansę zaprezentowania swoich działań i potrzeb.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 16.06.2016 09:00
Zakończenie: 16.06.2016 14:50

LifeScience Park
bud C, sala teatralna
ul. Bobrzyńskiego 14
Kraków

Strona wydarzenia:
http://lifescience.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Park Lifescience, 32-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14

lsos@lifescience.pl
122974605